User Tools

Site Tools


4673--9395-saint-michel-la-gi

Saint Michel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9395
Đặt tên theo Mont Saint-Michel
Tên thay thế 1994 PC39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3302974
Viễn điểm quỹ đạo 2.8732920
Độ lệch tâm 0.1043500
Chu kỳ quỹ đạo 1532.8793683
Độ bất thường trung bình 217.77134
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33244
Kinh độ của điểm nút lên 258.67966
Acgumen của cận điểm 302.57734
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9395 Saint Michel (1994 PC39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9395 Saint Michel
4673--9395-saint-michel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)