User Tools

Site Tools


4674--9566-rykhlova-la-gi

Rykhlova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9566
Tên thay thế 1987 SX17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7714109
Viễn điểm quỹ đạo 2.9484207
Độ lệch tâm 0.2493754
Chu kỳ quỹ đạo 1324.1682743
Độ bất thường trung bình 271.86755
Độ nghiêng quỹ đạo 3.53802
Kinh độ của điểm nút lên 240.57101
Acgumen của cận điểm 95.01266
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9566 Rykhlova (1987 SX17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9566 Rykhlova
4674--9566-rykhlova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)