User Tools

Site Tools


4675--9718-gerbefremov-la-gi

Gerbefremov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9718
Tên thay thế 1976 YR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0144030
Viễn điểm quỹ đạo 2.7152818
Độ lệch tâm 0.1481872
Chu kỳ quỹ đạo 1328.3169689
Độ bất thường trung bình 210.10247
Độ nghiêng quỹ đạo 5.92503
Kinh độ của điểm nút lên 84.55338
Acgumen của cận điểm 25.30027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9718 Gerbefremov (1976 YR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9718 Gerbefremov
4675--9718-gerbefremov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)