User Tools

Site Tools


4677--10099-glazebrook-la-gi

Glazebrook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10099
Đặt tên theo Karl Glazebrook
Tên thay thế 1991 VB9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8789183
Viễn điểm quỹ đạo 3.6383045
Độ lệch tâm 0.1165199
Chu kỳ quỹ đạo 2148.5590092
Độ bất thường trung bình 278.62550
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89087
Kinh độ của điểm nút lên 95.07224
Acgumen của cận điểm 319.38074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10099 Glazebrook (1991 VB9) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi dự án Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên Anglo-Australimột nhà thiên văn học Karl Glazebrook.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10099 Glazebrook
4677--10099-glazebrook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)