User Tools

Site Tools


4678--10224-hisashi-la-gi

10224 Hisashi (tên chỉ định: 1997 UK22) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 16 tháng 10 năm 1997. Nó được đặt theo tên Hisashi Hirabayashi, an official ở Japan Aerospace Exploration Agency.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4678--10224-hisashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)