User Tools

Site Tools


4679--10386-romulus-la-gi

Romulus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10386
Đặt tên theo Romulus
Tên thay thế 1996 TS15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9619232
Viễn điểm quỹ đạo 3.5342076
Độ lệch tâm 0.0880962
Chu kỳ quỹ đạo 2138.1372050
Độ bất thường trung bình 63.20348
Độ nghiêng quỹ đạo 22.98172
Kinh độ của điểm nút lên 32.41968
Acgumen của cận điểm 286.23657
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0611
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

10386 Romulus (1996 TS15) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1996 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10386 Romulus
4679--10386-romulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)