User Tools

Site Tools


4680--10570-shibayasuo-la-gi

Shibayasuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10570
Tên thay thế 1994 GT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4959908
Viễn điểm quỹ đạo 3.5700212
Độ lệch tâm 0.1770571
Chu kỳ quỹ đạo 1929.3379959
Độ bất thường trung bình 257.72930
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42438
Kinh độ của điểm nút lên 71.50045
Acgumen của cận điểm 110.27665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

10570 Shibayasuo (1994 GT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10570 Shibayasuo
4680--10570-shibayasuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)