User Tools

Site Tools


4681--10760-ozeki-la-gi

Ozeki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10760
Tên thay thế 1990 TJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9176007
Viễn điểm quỹ đạo 2.4924733
Độ lệch tâm 0.1303544
Chu kỳ quỹ đạo 1195.9754231
Độ bất thường trung bình 129.89807
Độ nghiêng quỹ đạo 4.73861
Kinh độ của điểm nút lên 90.29099
Acgumen của cận điểm 305.84307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10760 Ozeki (1990 TJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10760 Ozeki
4681--10760-ozeki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)