User Tools

Site Tools


4682--7688-lothar-la-gi

Lothar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7688
Tên thay thế 2536 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9310682
Viễn điểm quỹ đạo 2.6356092
Độ lệch tâm 0.1542787
Chu kỳ quỹ đạo 1260.2419160
Độ bất thường trung bình 319.89138
Độ nghiêng quỹ đạo 7.36791
Kinh độ của điểm nút lên 21.57537
Acgumen của cận điểm 305.81119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7688 Lothar (2536 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7688 Lothar
4682--7688-lothar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)