User Tools

Site Tools


4683--8052-novalis-la-gi

Novalis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8052
Đặt tên theo Novalis
Tên thay thế 2093 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8669159
Viễn điểm quỹ đạo 3.1905339
Độ lệch tâm 0.0534248
Chu kỳ quỹ đạo 1925.2545588
Độ bất thường trung bình 94.85464
Độ nghiêng quỹ đạo 9.01033
Kinh độ của điểm nút lên 213.92883
Acgumen của cận điểm 68.05589
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8052 Novalis (2093 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8052 Novalis
4683--8052-novalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)