User Tools

Site Tools


4684--8194-satake-la-gi

Satake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8194
Tên thay thế 1993 SB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2756886
Viễn điểm quỹ đạo 2.4074078
Độ lệch tâm 0.0281265
Chu kỳ quỹ đạo 1308.7391200
Độ bất thường trung bình 121.92994
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12380
Kinh độ của điểm nút lên 352.03481
Acgumen của cận điểm 283.73699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8194 Satake (1993 SB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8194 Satake
4684--8194-satake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)