User Tools

Site Tools


4685--8338-ralhan-la-gi

8338 Ralhan (tên chỉ định: 1985 FE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Brorfelde Observatory gần Holbæk, Denmark, ngày 27 tháng 3 năm 1985. Nó được đặt theo tên Philip Ralhan Bidstrup, a Danish physicist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4685--8338-ralhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)