User Tools

Site Tools


4686--8524-paoloruffini-la-gi

Paoloruffini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8524
Đặt tên theo Paolo Ruffini
Tên thay thế 1992 RJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1142992
Viễn điểm quỹ đạo 2.6241062
Độ lệch tâm 0.1075904
Chu kỳ quỹ đạo 1331.9924116
Độ bất thường trung bình 183.69296
Độ nghiêng quỹ đạo 7.20086
Kinh độ của điểm nút lên 344.16432
Acgumen của cận điểm 271.70635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8524 Paoloruffini (1992 RJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8524 Paoloruffini
4686--8524-paoloruffini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)