User Tools

Site Tools


4687--8682-kr-klingbo-la-gi

8682 Kräklingbo là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2041.1654306 ngày (5.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4687--8682-kr-klingbo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)