User Tools

Site Tools


4688--8817-roytraver-la-gi

Roytraver
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8817
Tên thay thế 1985 JU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9034380
Viễn điểm quỹ đạo 2.4931354
Độ lệch tâm 0.1341266
Chu kỳ quỹ đạo 1190.4877253
Độ bất thường trung bình 347.96890
Độ nghiêng quỹ đạo 5.08295
Kinh độ của điểm nút lên 90.43611
Acgumen của cận điểm 180.48061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8817 Roytraver (1985 JU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1985 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8817 Roytraver
4688--8817-roytraver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)