User Tools

Site Tools


4689--8971-leucocephala-la-gi

Leucocephala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8971
Tên thay thế 2256 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6394729
Viễn điểm quỹ đạo 3.5616107
Độ lệch tâm 0.1487059
Chu kỳ quỹ đạo 1994.1361319
Độ bất thường trung bình 40.81183
Độ nghiêng quỹ đạo 0.75878
Kinh độ của điểm nút lên 136.36937
Acgumen của cận điểm 328.41000
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8971 Leucocephala (2256 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8971 Leucocephala
4689--8971-leucocephala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)