User Tools

Site Tools


4690--9087-neff-la-gi

Neff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha
M. Tichy
Z. Moravec
Nơi khám phá Đài thiên văn Kleť
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9087
Tên thay thế 1995 SN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8926576
Viễn điểm quỹ đạo 2.6728246
Độ lệch tâm 0.1708838
Chu kỳ quỹ đạo 1259.7472506
Độ bất thường trung bình 306.55539
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71156
Kinh độ của điểm nút lên 336.86967
Acgumen của cận điểm 314.92978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9087 Neff (1995 SN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1995 bởi J. Ticha, M. Tichy và Z. Moravec ở Đài thiên văn Kleť.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9087 Neff
4690--9087-neff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)