User Tools

Site Tools


4691--9230-yasuda-la-gi

Yasuda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Sato
Nơi khám phá Chichibu
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9230
Tên thay thế 1996 YY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5158687
Viễn điểm quỹ đạo 3.6707517
Độ lệch tâm 0.1866743
Chu kỳ quỹ đạo 1987.1636953
Độ bất thường trung bình 99.72457
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32805
Kinh độ của điểm nút lên 75.18666
Acgumen của cận điểm 302.80238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9230 Yasuda (1996 YY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1996 bởi N. Sato ở Chichibu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9230 Yasuda
4691--9230-yasuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)