User Tools

Site Tools


4692--9397-lombardi-la-gi

Lombardi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Giuseppe Lombardi
Nơi khám phá Santa Lucia Stroncone
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9397
Tên thay thế 1994 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1463583
Viễn điểm quỹ đạo 2.8945791
Độ lệch tâm 0.1484289
Chu kỳ quỹ đạo 1461.5725774
Độ bất thường trung bình 159.40818
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16516
Kinh độ của điểm nút lên 216.20714
Acgumen của cận điểm 106.52935
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

9397 Lombardi (1994 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9, 1994 bởi Giuseppe Lombardi ở Santa Lucia Stroncone[1].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9397 Lombardi
  1. ^ “9397 Lombardi”. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2009. 
4692--9397-lombardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)