User Tools

Site Tools


4693--9567-surgut-la-gi

Surgut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9567
Tên thay thế 1987 US4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8709085
Viễn điểm quỹ đạo 2.8723323
Độ lệch tâm 0.2111265
Chu kỳ quỹ đạo 1334.0318225
Độ bất thường trung bình 233.60270
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69322
Kinh độ của điểm nút lên 349.23999
Acgumen của cận điểm 33.45909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9567 Surgut (1987 US4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9567 Surgut
4693--9567-surgut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)