User Tools

Site Tools


4695--10226-seishika-la-gi

Seishika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10226
Tên thay thế 1997 VK5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1680459
Viễn điểm quỹ đạo 2.8038061
Độ lệch tâm 0.1278719
Chu kỳ quỹ đạo 1431.6297761
Độ bất thường trung bình 50.17886
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11466
Kinh độ của điểm nút lên 269.52780
Acgumen của cận điểm 348.70825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10226 Seishika (1997 VK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10226 Seishika
4695--10226-seishika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)