User Tools

Site Tools


4696--10387-bepicolombo-la-gi

Bepicolombo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10387
Đặt tên theo Giuseppe Colombo
Tên thay thế 1996 UQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2409550
Viễn điểm quỹ đạo 3.1236222
Độ lệch tâm 0.1645362
Chu kỳ quỹ đạo 1604.5626631
Độ bất thường trung bình 262.56450
Độ nghiêng quỹ đạo 12.66832
Kinh độ của điểm nút lên 0.86462
Acgumen của cận điểm 326.49391
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10387 Bepicolombo (1996 UQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1996 bởi P. Sicoli và F. Manca ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10387 Bepicolombo
  • Sormano Astronomical Observatory - Citations of MPs discovered ở Sormano
4696--10387-bepicolombo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)