User Tools

Site Tools


4697--10572-kominejo-la-gi

10572 Kominejo (tên chỉ định: 1994 VO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 8 tháng 11 năm 1994. Nó được đặt theo tên Komine Castle ở Shirakawa, Fukushima Prefecture, Japan; the total solar eclipse of 19 tháng 8 năm 1887, was observed from the castle.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4697--10572-kominejo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)