User Tools

Site Tools


4698--10761-lyubimets-la-gi

Lyubimets
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10761
Đặt tên theo Lyubimets
Tên thay thế 1990 TB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2607723
Viễn điểm quỹ đạo 2.9250759
Độ lệch tâm 0.1280993
Chu kỳ quỹ đạo 1525.0466675
Độ bất thường trung bình 7.89611
Độ nghiêng quỹ đạo 1.29540
Kinh độ của điểm nút lên 280.85108
Acgumen của cận điểm 191.47278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10761 Lyubimets (1990 TB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10761 Lyubimets
4698--10761-lyubimets-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)