User Tools

Site Tools


4699--7689-reinerstoss-la-gi

Reinerstoss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7689
Tên thay thế 4036 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6219111
Viễn điểm quỹ đạo 3.0574051
Độ lệch tâm 0.0766807
Chu kỳ quỹ đạo 1747.8231954
Độ bất thường trung bình 8.57958
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14659
Kinh độ của điểm nút lên 227.94726
Acgumen của cận điểm 105.83565
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7689 Reinerstoss (4036 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7689 Reinerstoss
4699--7689-reinerstoss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)