User Tools

Site Tools


4700--8053-kleist-la-gi

Kleist
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8053
Đặt tên theo Heinrich von Kleist
Tên thay thế 4082 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9954492
Viễn điểm quỹ đạo 2.7731894
Độ lệch tâm 0.1630948
Chu kỳ quỹ đạo 1344.7608119
Độ bất thường trung bình 105.44171
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57291
Kinh độ của điểm nút lên 323.06243
Acgumen của cận điểm 261.87478
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8053 Kleist (4082 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8053 Kleist
4700--8053-kleist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)