User Tools

Site Tools


4701--8197-mizunohiroshi-la-gi

Mizunohiroshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8197
Tên thay thế 1993 VX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3766451
Viễn điểm quỹ đạo 3.1870417
Độ lệch tâm 0.1456582
Chu kỳ quỹ đạo 1694.7179361
Độ bất thường trung bình 43.40881
Độ nghiêng quỹ đạo 7.87902
Kinh độ của điểm nút lên 90.78490
Acgumen của cận điểm 337.36412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8197 Mizunohiroshi (1993 VX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8197 Mizunohiroshi
4701--8197-mizunohiroshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)