User Tools

Site Tools


4702--8339-kosovichia-la-gi

Kosovichia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8339
Tên thay thế 1985 RM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6365924
Viễn điểm quỹ đạo 3.7332554
Độ lệch tâm 0.1721647
Chu kỳ quỹ đạo 2076.0940367
Độ bất thường trung bình 356.08745
Độ nghiêng quỹ đạo 0.19434
Kinh độ của điểm nút lên 218.48716
Acgumen của cận điểm 152.24025
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8339 Kosovichia (1985 RM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8339 Kosovichia
4702--8339-kosovichia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)