User Tools

Site Tools


4703--8525-nielsabel-la-gi

Nielsabel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8525
Đặt tên theo Niels Henrik Abel
Tên thay thế 1992 RZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0086521
Viễn điểm quỹ đạo 2.8004143
Độ lệch tâm 0.1646395
Chu kỳ quỹ đạo 1361.8980349
Độ bất thường trung bình 272.08384
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06209
Kinh độ của điểm nút lên 83.14154
Acgumen của cận điểm 76.99938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8525 Nielsabel (1992 RZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8525 Nielsabel
4703--8525-nielsabel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)