User Tools

Site Tools


4704--8683-sj-lander-la-gi

8683 Sjölander là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2099.1267108 ngày (5.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
4704--8683-sj-lander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)