User Tools

Site Tools


4705--8818-hermannbondi-la-gi

8818 Hermannbondi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1699.6390344 ngày (4.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4705--8818-hermannbondi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)