User Tools

Site Tools


4706--8972-sylvatica-la-gi

Sylvatica
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8972
Tên thay thế 2319 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8846109
Viễn điểm quỹ đạo 2.4629033
Độ lệch tâm 0.1330168
Chu kỳ quỹ đạo 1170.6173485
Độ bất thường trung bình 323.31697
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26630
Kinh độ của điểm nút lên 217.19557
Acgumen của cận điểm 109.41883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8972 Sylvatica (2319 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8972 Sylvatica
4706--8972-sylvatica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)