User Tools

Site Tools


4707--9088-maki-la-gi

Maki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9088
Tên thay thế 1995 SX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7506469
Viễn điểm quỹ đạo 2.6448225
Độ lệch tâm 0.2034312
Chu kỳ quỹ đạo 1190.0393705
Độ bất thường trung bình 359.24227
Độ nghiêng quỹ đạo 4.62223
Kinh độ của điểm nút lên 222.41799
Acgumen của cận điểm 80.14736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9088 Maki (1995 SX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9088 Maki
4707--9088-maki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)