User Tools

Site Tools


4708--9231-shimaken-la-gi

9231 Shimaken
Khám phá
Khám phá bởi Takao Kobayashi
Nơi khám phá Ōizumi Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9231
Đặt tên theo Shimaken
Tên thay thế 1997 BB2
Danh mục tiểu hành tinh main-belt Hành tinh vi hình
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 1,8718329 AU (280.022.216,146 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 2,4434061 AU (365.528.349,815 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Bán trục lớn 2,1576195 AU (322.775.282,981 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.1324546
Chu kỳ quỹ đạo 1157.6058499 days
3.17 years
Độ bất thường trung bình 291.03318°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13671°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9231 Shimaken (tên chỉ định: 1997 BB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 29 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Shimaken, a research group led by Toshihiko Shimamoto thuộc Kyoto University.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9231 Shimaken
4708--9231-shimaken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)