User Tools

Site Tools


4709--9398-bidelman-la-gi

Bidelman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9398
Tên thay thế 1994 SH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8534519
Viễn điểm quỹ đạo 3.8265553
Độ lệch tâm 0.1456740
Chu kỳ quỹ đạo 2229.5582948
Độ bất thường trung bình 109.02550
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23793
Kinh độ của điểm nút lên 207.67633
Acgumen của cận điểm 120.21111
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9398 Bidelman (1994 SH3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1994 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9398 Bidelman
4709--9398-bidelman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)