User Tools

Site Tools


4711--9720-ulfbirgitta-la-gi

Ulfbirgitta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9720
Tên thay thế 1980 FH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6031965
Viễn điểm quỹ đạo 3.2594105
Độ lệch tâm 0.1119321
Chu kỳ quỹ đạo 1833.1145732
Độ bất thường trung bình 229.86707
Độ nghiêng quỹ đạo 11.98821
Kinh độ của điểm nút lên 346.08993
Acgumen của cận điểm 172.36835
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9720 Ulfbirgitta (1980 FH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9720 Ulfbirgitta
4711--9720-ulfbirgitta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)