User Tools

Site Tools


4713--10101-fourier-la-gi

Fourier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10101
Đặt tên theo Joseph Fourier
Tên thay thế 1992 BM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0245213
Viễn điểm quỹ đạo 2.4733539
Độ lệch tâm 0.0997877
Chu kỳ quỹ đạo 1231.8689844
Độ bất thường trung bình 348.11861
Độ nghiêng quỹ đạo 3.91562
Kinh độ của điểm nút lên 213.64889
Acgumen của cận điểm 208.87791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10101 Fourier (1992 BM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày January 30th, 1992 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên French nhà toán học Joseph Fourier.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10101 Fourier
4713--10101-fourier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)