User Tools

Site Tools


4714--10227-izanami-la-gi

Izanami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kagawa và T. Urata
Nơi khám phá Gekko Observatory
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10227
Tên thay thế 1997 VO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9199264
Viễn điểm quỹ đạo 3.3365890
Độ lệch tâm 0.0665966
Chu kỳ quỹ đạo 2020.9342970
Độ bất thường trung bình 330.06415
Độ nghiêng quỹ đạo 12.65797
Kinh độ của điểm nút lên 244.20924
Acgumen của cận điểm 163.01763
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0325
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

10227 Izanami (1997 VO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1997 bởi T. Kagawa và T. Urata ở Gekko Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10227 Izanami
4714--10227-izanami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)