User Tools

Site Tools


4715--10388-zhuguangya-la-gi

Zhuguangya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 25 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10388
Tên thay thế 1996 YH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9333952
Viễn điểm quỹ đạo 3.4955942
Độ lệch tâm 0.0874475
Chu kỳ quỹ đạo 2105.0746860
Độ bất thường trung bình 59.99186
Độ nghiêng quỹ đạo 16.97090
Kinh độ của điểm nút lên 64.42537
Acgumen của cận điểm 263.58403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

10388 Zhuguangya (1996 YH3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 12 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10388 Zhuguangya
4715--10388-zhuguangya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)