User Tools

Site Tools


4716--10573-piani-la-gi

Piani
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10573
Tên thay thế 1994 WU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0563943
Viễn điểm quỹ đạo 2.8362895
Độ lệch tâm 0.1594003
Chu kỳ quỹ đạo 1397.5719517
Độ bất thường trung bình 313.07262
Độ nghiêng quỹ đạo 14.84161
Kinh độ của điểm nút lên 172.82109
Acgumen của cận điểm 123.76867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10573 Piani (1994 WU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10573 Piani
4716--10573-piani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)