User Tools

Site Tools


4717--10762-von-laue-la-gi

10762 von Laue là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1931.8132181 ngày (5.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
4717--10762-von-laue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)