User Tools

Site Tools


4718--7690-sackler-la-gi

Sackler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7690
Tên thay thế 2291 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0666057
Viễn điểm quỹ đạo 3.1992027
Độ lệch tâm 0.2150851
Chu kỳ quỹ đạo 1560.4541390
Độ bất thường trung bình 138.89203
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97034
Kinh độ của điểm nút lên 71.49289
Acgumen của cận điểm 246.05346
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7690 Sackler (2291 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7690 Sackler
4718--7690-sackler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)