User Tools

Site Tools


4719--8054-brentano-la-gi

Brentano
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8054
Đặt tên theo Clemens Brentano
Tên thay thế 4581 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9561356
Viễn điểm quỹ đạo 2.5198036
Độ lệch tâm 0.1259329
Chu kỳ quỹ đạo 1222.8683307
Độ bất thường trung bình 63.26680
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82163
Kinh độ của điểm nút lên 54.66470
Acgumen của cận điểm 334.54555
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8054 Brentano (4581 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8054 Brentano
4719--8054-brentano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)