User Tools

Site Tools


4720--8199-takagitakeo-la-gi

Takagitakeo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8199
Tên thay thế 1993 XR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1252695
Viễn điểm quỹ đạo 3.0461637
Độ lệch tâm 0.1780733
Chu kỳ quỹ đạo 1518.6923822
Độ bất thường trung bình 308.16648
Độ nghiêng quỹ đạo 12.67845
Kinh độ của điểm nút lên 78.62798
Acgumen của cận điểm 209.71034
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8199 Takagitakeo (1993 XR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8199 Takagitakeo
4720--8199-takagitakeo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)