User Tools

Site Tools


4721--8340-mumma-la-gi

Mumma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8340
Tên thay thế 1985 TS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9468893
Viễn điểm quỹ đạo 2.9924075
Độ lệch tâm 0.0076639
Chu kỳ quỹ đạo 1869.2009016
Độ bất thường trung bình 219.26383
Độ nghiêng quỹ đạo 8.27713
Kinh độ của điểm nút lên 279.04840
Acgumen của cận điểm 22.53902
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8340 Mumma (1985 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8340 Mumma
4721--8340-mumma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)