User Tools

Site Tools


4722--8526-takeuchiyukou-la-gi

Takeuchiyukou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8526
Tên thay thế 1992 SM12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0525134
Viễn điểm quỹ đạo 2.7176592
Độ lệch tâm 0.1394385
Chu kỳ quỹ đạo 1345.4097311
Độ bất thường trung bình 145.65693
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21957
Kinh độ của điểm nút lên 149.68633
Acgumen của cận điểm 151.26424
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8526 Takeuchiyukou (1992 SM12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8526 Takeuchiyukou
4722--8526-takeuchiyukou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)