User Tools

Site Tools


4723--8684-reichwein-la-gi

Reichwein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8684
Đặt tên theo Adolf Reichwein
Tên thay thế 1992 FO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0720987
Viễn điểm quỹ đạo 2.2585347
Độ lệch tâm 0.0430505
Chu kỳ quỹ đạo 1163.8059454
Độ bất thường trung bình 177.11503
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23375
Kinh độ của điểm nút lên 185.00175
Acgumen của cận điểm 203.25184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8684 Reichwein (1992 FO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8684 Reichwein
4723--8684-reichwein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)