User Tools

Site Tools


4724--8819-chrisbondi-la-gi

8819 Chrisbondi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1695.8484499 ngày (4.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4724--8819-chrisbondi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)