User Tools

Site Tools


4725--8973-pratincola-la-gi

Pratincola
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8973
Đặt tên theo Collared Pratincole
Tên thay thế 3297 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0145895
Viễn điểm quỹ đạo 2.7750371
Độ lệch tâm 0.1587697
Chu kỳ quỹ đạo 1353.6485906
Độ bất thường trung bình 264.42351
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42507
Kinh độ của điểm nút lên 40.42222
Acgumen của cận điểm 174.96536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8973 Pratincola (3297 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973, bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

Nó được đặt theo tên the wading bird glareola pratincola, or collared pratincole.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8973 Pratincola
4725--8973-pratincola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)