User Tools

Site Tools


4726--9090-chirotenmondai-la-gi

Chirotenmondai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9090
Tên thay thế 1995 UW8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4846538
Viễn điểm quỹ đạo 3.0109576
Độ lệch tâm 0.0957680
Chu kỳ quỹ đạo 1663.7093463
Độ bất thường trung bình 242.20645
Độ nghiêng quỹ đạo 13.74688
Kinh độ của điểm nút lên 66.21921
Acgumen của cận điểm 13.21453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0609
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

9090 Chirotenmondai (1995 UW8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9090 Chirotenmondai
4726--9090-chirotenmondai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)